Tradycja, doświadczenie i nowoczesność

Cennik opłat egzaminacyjnych, obowiązujących od dnia 19 stycznia 2013 r. (Dziennik Ustaw z dnia 17 stycznia/2013 poz 78)

Kategoria

Pełny

Teoria

Praktyka

AM

170,00zł

30,00 zł

140,00zł

A1,A2, A

210,00 zł

30,00 zł

180,00 zł

B

170,00 zł

30,00 zł

140,00 zł

B1, C1, D1, T

200,00 zł

30,00 zł

170,00 zł

C, D,

230,00 zł

30,00 zł

200,00 zł

B+E

200,00zł

-

200,00 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245,00 zł

-

245,00zł

  • Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.