Tradycja, doświadczenie i nowoczesność
Lp. Kategoria Cena
1 A1 1600 zł
A2, A 1800 zł
AM 800 zł
2 B 2400 zł
3 AB 4100 zł
4 BE 1600 zł
5 C 2800 zł
6 CE 2700 zł
7 C, CE 5500 zł
cennik obowiązuje od 20.08.2021r.
  • Możliwe jest uiszczanie opłaty za kurs w ratach.

         Cena kursu uwzględnia materiały szkoleniowe.

 

Dodatkowo oferujemy możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego w siedzibie firmy. Dodatkowe informacje odnośnie terminów badań uzyskają Państwo w biurze firmy. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego wynosi 200 zł.