Tradycja, doświadczenie i nowoczesność
Lp. Kategoria Cena
1 A1 1300 zł
A2, A 1300 zł
2 B 1600 zł
3 B (dla uczniów szkół dziennych) 1500 zł
4 AB 2800 zł
5 AB (dla uczniów szkół dziennych) 2700 zł
6 BE 1200 zł
7 C 2150 zł
8 CE 1850 zł
9 C, CE 3500 zł
cennik obowiązuje od 15.05.2019
  • Możliwe jest uiszczanie opłaty za kurs w ratach.

         Cena kursu uwzględnia materiały szkoleniowe.

 

Dodatkowo oferujemy możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego w siedzibie firmy. Dodatkowe informacje odnośnie terminów badań uzyskają Państwo w biurze firmy. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego wynosi 200 zł.