Tradycja, doświadczenie i nowoczesność
Lp. Kategoria Cena
1 A1 1500 zł
A2, A 1700 zł
AM 700 zł
2 B 2200 zł
3 AB 3800 zł
4 BE 1500 zł
5 C 2600 zł
6 CE 2500 zł
7 C, CE 4700 zł
cennik obowiązuje od 21.02.2020
  • Możliwe jest uiszczanie opłaty za kurs w ratach.

         Cena kursu uwzględnia materiały szkoleniowe.

 

Dodatkowo oferujemy możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego w siedzibie firmy. Dodatkowe informacje odnośnie terminów badań uzyskają Państwo w biurze firmy. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego wynosi 200 zł.