Tradycja, doświadczenie i nowoczesność

W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy:

Lp. Kategoria Data rozpoczęcia kursu
1 AM, A1, A2, A 06-11-2020, godz. 16:00
2 B 06-11-2020, godz. 16:00
3 AB 06-11-2020, godz. 16:00
4 B+E 06-11-2020, godz. 16:00
5 C 06-11-2020, godz. 16:00
6 C+E 06-11-2020, godz. 16:00