Tradycja, doświadczenie i nowoczesność

W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy:

Lp. Kategoria Data rozpoczęcia kursu
1 AM, A1, A2, A 10-09-2021
2 B 10-09-2021
3 AB 10-09-2021
4 B+E 10-09-2021
5 C 10-09-2021
6 C+E 10-09-2021