Tradycja, doświadczenie i nowoczesność

W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy:

Lp. Kategoria Data rozpoczęcia kursu
1 AM, A1, A2, A 7-10-2019, godz. 16:00
2 B 7-10-2019, godz. 16:00
3 AB 7-10-2019, godz. 16:00
4 B+E 7-10-2019, godz. 16:00
5 C 7-10-2019, godz. 16:00
6 C+E 7-10-2019, godz. 16:00