Tradycja, doświadczenie i nowoczesność

UWAGA!! MAMY NAJNOWSZE RENAULT CLIO IV !!!

OŚRODEK NASZ POSIADA AKREDYTACJĘ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA PROWADZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH W ZAKRESIE SZKOLENIA KIEROWCÓW KAT. A, B, B+E, C, C+E

POSIADAMY AKTUALNY WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W OPOLU W ZAKRESIE SZKOLENIA DLA POTRZEB URZĘDÓW PRACY I INNYCH INSTYTUCJI

Kurs prawa jazdy (szkolenie podstawowe) może rozpocząć osoba, która posiada:

  • wymagany przepisami ustawy wiek; (wiek podajemy osobno dla każdej kategorii)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
  • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię B jeżeli ubiega się o kategorię C lub D
  • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię odpowiednio B, C, D jeżeli ubiega się o kategorię B+E, C+E, D+E.


Uwaga: Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.