Tradycja, doświadczenie i nowoczesność
 UWAGA!!!!
 SZKOLIMY W DOWOLNYM TERMINIE BEZ POTRZEBY ZBIERANIA GRUPY        UWAGA!!
Nasz ośrodek prowadzi szkolenia w zakresie KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ oraz OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY I OSÓB.

Posiadamy Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy nr 026/TD/O wydany przez Wojewodę Opolskiego.